Oferta usługowa

Oferta usługowa

Szkolenia

CSTOR prowadzi szkolenia w zakresie:

  • integrowanej produkcji roślin,
  • doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin,
  • stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie,
  • stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji,
  • badań sprawności technicznej sprzętu naziemnego.

 

Programy szkolenia są zgodne z programami zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dziennik Ustaw z 10 maja 2013 r., poz. 554) i kończą się egzaminem państwowym. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona do 30 osób (opłata jest równoznaczna z rezerwacją). Minimalna ilość uczestników przy której uruchamia się szkolenie to 15 osób.

Zgłoszenia na szkolenia – formularz – prosimy przesyłać na adres CSTOR lub mailowo na adres beata.cieniawska@up.wroc.pl .

Koszty uczestnictwa należy opłacać przelewem na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

tytułem: 720.02.03.01 – imię i nazwisko uczestnika

 

Orientacyjny cennik szkoleń

Formularz zgłoszenia

 

Sekretarz szkoleń:

dr inż. Beata Cieniawska 

tel. 666 988 949

e-mail: beata.cieniawska@upwr.edu.pl

 

Badania techniczne opryskiwaczy

Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony prowadzi badania stanu technicznego opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

diagnosta:

mgr inż. Krzysztof Kawa

tel. 607401038

e-mail: krzysztof.kawa@upwr.edu.pl