Przedmioty do wyboru

Protokół Agrobiznes -wzór-2017-2018

Przedmioty do wyboru Agrobiznes I stopnia na rok akademicki 2018-2019

Przedmioty do wyboru Agrobiznes II stopnia na rok akademicki 2018-2019

 

——————————————————————————————————————-

Wykaz przedmiotów do wyboru w roku ak. 2017-18 Agrobiznes, studia I stopnia

  1. Przyrodnicze czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka dla lasów i zarośli na terenach rolniczych PL Czynniki ryzyka dla lasów i zarośli na terenach rolniczych ANG Antropogeniczne czynniki ryzyka dla ekosystemów PL Antropogeniczne czynniki ryzyka dla ekosystemów ANG Odpornośc roslin na stresy plant resistance to stresses Odporność roślin na stresy Środowiskowe czynniki ryzyka w uprawach AWG1 PL

2. Nowoczesna produkcja roślinna

Nabywanie_ŚOR_W.Pusz_ENG_2016 Nabywanie ŚOR_W.Pusz_PL_2016 ANG Płodozmiany w integrowanym rolnictwie – Agrobiznes 2016 Płodozmiany w integrowanym rolnictwie – Agrobiznes 2016 Pro nowocz techn upraw – sur przem i energet AWG0 ANG Pro nowocz techn upraw – sur przem i energet AWG PL

3. Ochrona środowiska w rolnictwie

Podstawy Ochrony srodowiska Rośliny w zanieczyszczonym środowisku PL ANG Biologia i ekologia roślin inwazyjnych ANG Biologia i ekologia roślin inwazyjnych PL Rolnictwo ekologiczne – Agrobiznes – STACJ – fakultet – ANG Rolnictwo ekologiczne – Agrobiznes – STACJ – fakultet – PL

4. Pozarolnicza działalność gospodarcza

Prowadzenie działalności gospodarczej po angielsku Prowadzenie działalności gospodarczej pol Pozarolnicza działalność gospodarcza Ang Pozarolnicza działalność gospodarcza PL

5. Zarządzanie środowiskiem

Zarzadzanie srodowiskiem Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym ANG Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym PL Zrównoważony rozwoj i integrowana ochrona w produkcji roślinnej AWG PL

6. Rozwój obszarów wiejskich

Planowanie rozwoju zrównoważonego gmin ENG Planowanie rozwoju zrównoważonego gmin-M.Struś TERITORIAL MARKETING-ANG MARKETING TERYTORIALNY-PL Zrównowazony Rozwój OW Agrobiznes pol i ang. 20.11 Zrównowazony rozwój OW Agrobiznes

7. Doradztwo w agrobiznesie

Psychologiczne ZNH20170330 Doradztwo_i Konsulting_w_Agrobiznesie_Agrobiznes_ANG Doradztwo_i_Konsulting_w_Agrobiznesie_Agrobiznes_PL Zarządzanie miedzykulturowe Cross-cultural management – Eng Zarzadzanie międzykulturowe

8. Instytucje otoczenia agrobiznesu

Pozyskiwanie Agrobiznesolsylabus przedmiotu ANG-1 Pozyskiwanie Agrobiznesolsylabus przedmiotu PL instytucje otoczenia WPR I JEJ INSTYTUCJE PL BLOK INSTYTUCJE ANG CAPInst BLOK iNSTYTU PL

 

——————————————————————————————————————-

 

Wykaz przedmiotów do wyboru, studia I stopnia Agrobiznes 2016/20171- Karty wyboru przedmiotów – I stopień studiów

2- protokół wzor 2015-2016

1.1 Czynniki ryzyka dla lasow i zarosli na terenach rolniczych 1.2 Antropogeniczne czynniki ryzyka dla ekosystemow 1.3 Odpornośc roslin na stresy środowiskowe 1.4 Srodowiskowe czynniki ryzyka w uprawach rolniczych

  2.1. Projektowanie nowoczesnych technologii upraw – surowce przemysłowe i energetyczne AWG 2.2. Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej 2.3. Płodozmiany w integrowanym rolnictwie 2.4. Nawierzchnie trawiaste 3.1. Biologia roślin inwazyjnych 3.2. Rolnictwo ekologiczne 3.3. Podstawy ochrony środowiska 3.4. Ochrona srodowiska 4.1. Marketing terytorialny 1 4.2. Pożytki roślin dziko rosnących 4.3. Ekonomiczno- prawne aspekty dzialalności turystycznej na obszarach wiejskich 4.4. Prowadzenie działalonści gospodarczej 5.1. Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 5.2. Zrownowazony rozwoj i integrowana ochrona w produkcji roslinnej 5.3. Zarządzanie środowiskiem 6.1. Planowanie rozwoju zrównoważonego gminy 6.2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich