Informacje

Konferencja Naukowa pt: „BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW – CZĘŚĆ II”

 Nagroda za najciekawszy referat – bon o równowartości 300 zł na dowolne zakupy

(Nagroda wręczana bezpośrednio po zakończeniu konferencji)

MIEJSCE KONFERENCJI: Kraków 18.11.2017 R. (Budynek Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, ul. Beera Meiselsa 1) 

 

ŁĄCZNY KOSZT UCZESTNICTWA W  KONFERENCJI WYNOSI JEDYNIE 295 ZŁ

Celem Konferencji Naukowej pt. „BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW – CZĘŚĆ II”, jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Piotr Rachwał

Konferencje Naukowe

tel. 530-952-481

www.konferencjenaukowe.com.pl

Do pobrania:

zaproszenie na konferencję wymogi redakcyjne monografia szablon artykułu karta zgłoszeniowa Kraków

 ——————————————————————————————————

 

 

Kryteria projakościowe dla doktorantów WP-T UPWr Kryteria przyznawania zwiększonego stypendium doktoranckiego od 2017-18 Program studiów doktoranckich, dyscyplina ogrodnictwo – od roku akademickiego 2017/2018 Program studiów doktoranckich, dyscyplina inżynieria rolnicza – od roku akademickiego 2017/2018 Program studiów doktoranckich, dyscyplina agronomia – od roku akademickiego 2017/2018 Efekty kształcenia na studiach doktoranckich, dyscyplina ogrodnictwo – od roku akademickiego 2017/2018 Efekty kształcenia na studiach doktoranckich, dyscyplina inżyniera rolnicza – od roku akademickiego 2017/2018
Efekty kształcenia na studiach doktoranckich, dyscyplina agronomia – od roku akademickiego 2017/2018

 

 

ETAPY-PRZEWODU-DOKTORSKIEGO

Kryteria przyznawania stypendium projakościowego

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów

Informacja dotycząca kryteriów przyznania Stypendium MNiSW