Opiekunowie roku

AGROBIZNES– studia stacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2016/2017 – mgr inż. Tomasz Pilawka  tel.: 71-320-1796  e-mail: tomasz.pilawka@up.wroc.pl
2015/2016 – dr.inż.Bernard Gałka tel : 71-320-5635, e-mail:bernard.galka@up.wroc.pl
2014/2015 -dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak tel.: 71-320-1768, e-mail: izabela.kurtyka-marcak@up.wroc.pl

BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA ROŚLIN – studia stacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2018/2019 – dr inż. Daniel Pruchniewicz, tel. 71 320 15 88 e-mail: daniel.pruchniewicz@upwr.edu.pl
2017/2018 – dr Dorota Richter, tel. 71 320 16 06 e-mail: dorota.richter@upwr.edu.pl
2016/2017- dr inż. Anna Koszelnik-Leszek, tel. 71-320-1602, email: anna.koszelnik-leszek@upwr.edu.pl
2015/2016 – dr inż. Sylwia Lewandowska, tel. 71 320-1824, email: sylwia.lewandowska@upwr.edu.pl
2014/2015– dr inż. Kamila Nowosad, tel. 71 320-1821, email: kamila.nowosad@upwr.edu.pl

EKONOMIA – studia stacjonarne I – go stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)2

2018/2019 – rok I dr Magdalena Raftowicz, tel. 71 320-1773, email: magdalena.raftowicz @up.wroc.pl
2017/2018 – rok II – dr inż. Julian Kalinowski, tel. 71 320-1840, email: julian.kalinowski@up.wroc.pl
2016/2017 – rok III – dr Jakub Żurek tel 320-1793, email: jakub.zurek@up.wroc.pl

EKONOMIA – studia stacjonarne II– go stopnia(wg rocznika rozpoczęcia studiów) 

2017/2018 – rok II (USM) – dr inż. Hanna Adamska, tel. 71 320-1780, email: hanna.adamska@up.wroc.pl

MEDYCYNA ROŚLIN – studia stacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2016/2017 – dr inż Iwona Gruss tel.: 71-320-1760 e-mail: iwona.gruss@up.wroc.pl
2015/2016 – mgr Agnieszka Lejman tel.: 71-320-1667 e-mail: agnieszka.lejman@up.wroc.pl
2014/2015 – dr inż. Sylwia Lewandowska, tel. 71 320-1824,  e-mail: sylwia.lewandowska@up.wroc.pl
2013/2014 – dr inż. Dorota Richter, tel.71 320-1610,  e-mail: dorota.richter@up.wroc.pl
2012/2013 – dr inż. Włodzimierz Kita tel. 71 320-1699,  e-mail: wlodzimierz.kita@up.wroc.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA – studia stacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia)

2016/2017 –  dr inż. Dorota Kawałko, tel. 71 320-5625, email: dorota.kawalko@up.wroc.pl
2015/2016 – dr inż. Daniel  Pruchniewicz, tel. 71 320-1588, e-mail: daniel.pruchniewicz@up.wroc.pl
2014/2015 – dr Irmina Ćwieląg-Piasecka, tel.: 71 320-5630, e-mail: irmina.cwielag-piasecka@up.wroc.pl
2013/2014 – dr inż. Beata Łabaz, tel. 71 320-1902, email: beata.labaz@up.wroc.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA  – studia stacjonarne II stopnia (wg rocznika rozpoczęcia)

2015/2016 – dr inż. Jarosław Waroszewski , tel. 71 320-5637, email: jarosław.waroszewski@up.wroc.pl

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI  – studia stacjonarne I stopnia  (wg rocznika rozpoczęcia)

 

2018/2019 – dr inż. Przemysław Kobel, tel.: 71 3205947, e-mail: przemyslaw.kobel@upwr.edu.pl
2017/2018 – dr inż. Przemysław Bukowski, tel.: 71 3205946, e-mail: przemyslaw.bukowski@upwr.edu.pl
2016/2017– dr inż. Małgorzata Fugol, tel.: 71 320-5949, e-mail: malgorzata.fugol@upwr.edu.pl
2015/2016 – dr inż. Jan den Boer, tel.: 71 320-5701, e-mail: jan.denboer@upwr.edu.pl ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI  – studia stacjonarne II stopnia (wg rocznika rozpoczęcia)

2016/2017 – dr hab. inż. Piotr Komarnicki, tel. 71 320-5894, email: piotr.komarnicki@upwr.edu.pl

OGRODNICTWO – studia stacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2018/2019 – dr inż Cecylia Uklańska-Pusz, tel 71 320 1723, e-mail: cecylia.uklanska-pusz@upwr.edu.pl
2017/2018 – dr inż. Marta Czaplicka-Pędzich, tel. 71 320 1741, e-mail:marta.czaplicka-pedzich@upwr.edu.pl2016/2017 – dr inż. Piotr Chohura, tel 71 320 1709, e-mail: piotr.chohura@upwr.edu.pl
2015/2016 – dr inż. Przemysław Bąbelewski,  tel. 71 320 1722, e-mail: przemyslaw.babelewski@upwr.edu.pl
2014/2015 – dr inż. Magdalena Szymura,  tel.  71 320 1649, e-mail: magdalena.szymura@upwr.edu.pl

OGRODNICTWO– studia stacjonarne II stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2016/2017 – dr inż. Jan Krężel, tel. 71 320 -1726, e-mail:jan.krezel@upwr.edu.pl

ROLNICTWO – studia stacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2016/2017- dr inż. Elżbieta Wojtkowiak-Gębarowska tel.: 71-320-5623 e-mail: elzbieta.gebarowska@up.wroc.pl
2015/2016 – dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska,  tel 71 320-1634,  e-mail: 
anna.wondolowska-grabowska@up.wroc.pl
2014/2015dr inż. Mirosława Pietryka, tel.: 71-320-1606, e-mail: miroslawa.pietryka@up.wroc.pl
2013/2014 – dr Piotr Stępień, tel.: 71 320 5649, e-mail: piotr.stepien@up.wroc.pl

ROLNICTWO – studia stacjonarne II stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2015/2016- dr inż. Janina Zawieja, tel.: 71 320-1677,  e-mail: janina.zawieja@up.wroc.pl

ROLNICTWO – studia niestacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2016/2017 – dr Elżbieta Magnucka tel.: 71-320-5623 e-mail:elzbieta.magnucka@up.wroc.pl
2015/2016- dr inż. Elżbieta Gębarowska e-mail: elzbieta.gebarowska@up.wroc.pl
2014/2015- dr inż. Wojciech Pusz e-mail: wojciech.pusz@up.wroc.pl
2013/2014-  dr inż. Piotr Kuc – e-mail: piotr.kuc@up.wroc.pl
2012/2013-  dr inż. Ewa Tendziagolska – e-mail: ewa.tendziagolska@up.wroc.pl

ROLNICTWO – studia niestacjonarne II stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2015/2016 – dr hab. Maria Pytlarz Kozicka e-mail: maria.pytlarz-kozicka@up.wroc.pl
2014/2015  – dr inż. Agnieszka Dradrach e-mail: agnieszka.dradrach@up.wroc.pl

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA – studia stacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2017/2018 – dr inż. Krzysztof Lech, tel. 71 320 57 30, e-mail: krzysztof.lech@upwr.edu.pl
2017/2018 – dr inż. Beata Cieniawska, tel. 71 320 57 13, e-mail: beata.cieniawska@upwr.edu.pl
2016/2017 – dr inż. Mariusz Surma, tel. 71 320-5724, e-mail: mariusz.surma@upwr.edu.pl
2015/2016 – dr inż. Marek Brennensthul, tel. 71 320-5827, email: marek.brennensthul@upwr.edu.pl


TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA – studia stacjonarne II stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2016/2017– dr hab. inż. Franciszek Molendowski, tel. 71 320-5714, email:franciszek.molendowski@upwr.edu.pl

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia stacjonarne I stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2018/2019 – rok I dr inż. Marta Pasławska, tel. 71 320-5895, email: marta.paslawska@upwr.edu.pl
2017/2018 – rok II – dr Jan de Boer, tel. 71 320 5701, email: jan.denboer@upwr.edu.pl
2016/2017 – rok III – dr Monika Przybylska-Cząstkiewicz, tel. 71 320 1801, email: monika.przybylska-czastkiewicz@upwr.edu.pl
2015/2016– rok IV – dr Adam Luberański, tel. 71 320 5735, adam.luberanski@upwr.edu.pl

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia stacjonarne II stopnia (wg rocznika rozpoczęcia studiów)

2014/2015– II (USM) – dr inż. Tomasz Berbeka, tel. 71 320-1775, email: tomasz.berbeka@upwr.edu.pl