Zmarł prof. dr hab. Teodor Nietupski

Zmarł prof. dr hab. Teodor Nietupski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 stycznia 2018 roku zmarł prof. dr hab. Teodor Nietupski długoletni dyrektor obecnego Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych, wybitny specjalista w zakresie ekonomiki rolnictwa.

Prof. dr hab.Teodor Nietupski urodził się 2 kwietnia 1931 roku w Janowie k. Sokółki. Był absolwentem  Wydziału Rolniczego WSR we Wrocławiu. Studia ukończył w 1956 roku i od tego czasu, aż do roku 2001 pracował  na naszej uczelni.  Od roku 1977 był dyrektorem Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, a latach 1995-2001 kierownikiem Katedry o tej samej nazwie. W latach 1970-75 był prodziekanem, a w okresie `1975-78 dziekanem Wydziału Rolniczego, zaś w latach 1981-1982 prorektorem. W latach 1979-1981 był przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Uczelni.

 

Prof. dr hab. Teodor Nietupski stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w roku 1964, a habilitował się w roku 1969. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych otrzymał w roku 1982.

Profesor Teodor Nietupski wypromował 28 doktorów, wykonał 42 recenzje prac doktorskich, 28 rozpraw habilitacyjnych i 19 wniosków do  tytułu naukowego profesora. Był autorem i współautorem 4 książek, 6 skryptów oraz 219 oryginalnych prac naukowych.

 Był członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN oraz członkiem honorowym Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Aktywnie działał we Wrocławskim Oddziale PTE i PAN. W latach 1991-1995 był członkiem Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP, natomiast od 1998 roku członkiem zespołu konsultantów Prezydenta RP.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał 5 nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 24-krotnie nagrodę Rektora.

Odszedł od nas autorytet naukowy, wychowawca młodzieży akademickiej oraz młodej kadry naukowej w zakresie  ekonomiki gospodarstw rolnych i rozwoju wsi.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 11 stycznia 2018 r.  o godzinie 12,30  na Cmentarzu Parafialnym  Kościoła Św. Rodziny na ul. Smętnej

 

                                    Dziekan i Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

                         Dyrektor i Pracownicy Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Napisano w komunikaty