Zaproszenie na konferencję „Naukowcy dawniej i dziś – osobowość, rola, profesjonalizm”

Zaproszenie na konferencję „Naukowcy dawniej i dziś – osobowość, rola, profesjonalizm”

Interdyscyplinarna konferencja naukowa

„Naukowcy dawniej i dziś – osobowość, rola, profesjonalizm”

która odbędzie się w siedzibie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 20 kwietnia 2018 roku.

Z poważaniem,

w imieniu komitetu organizacyjnego
Małgorzata Kitlińska-Król (sekretarz)
e-mail: konferencjanaukowcy.wpips@us.edu.pl

Załącznik 3. Zalecenia edycyjne Załącznik 2. Baza hotelowa Załącznik 1. KARTA ZGŁOSZENIA Konferencja Naukowcy… komunikat I konferencyjny 2018

Napisano w komunikaty