Godziny dziekańskie – WAŻNA INFORMACJA !

Godziny dziekańskie – WAŻNA INFORMACJA !

W związku z organizacją zebrań na których zostaną wybrani elektorzy, którzy następnie dokonają wyboru Rektora zostają ogłoszone godziny dziekańskie w następujących terminach:

 

– dla pracowników z tytułem doktora i doktora habilitowanego, którzy zadeklarowali dyscyplinę wiodącą „rolnictwo i ogrodnictwo”, a jej udział wynosi co najmniej 50% w dniu 22 stycznia w godzinach 8.00 – 11.00

– dla pracowników zajmujących stanowiska profesora i profesora uczelni, którzy zadeklarowali dyscyplinę „nauki biologiczne”, a jej udział wynosi co najmniej 50% w dniu 21 stycznia, w godzinach 10.30 – 11.30

– dla pracowników z tytułem doktora i doktora habilitowanego, którzy zadeklarowali dyscyplinę „nauki biologiczne”, a jej udział wynosi co najmniej 50% w dniu 21 stycznia, w godzinach 11.30 – 12Godziny dziekańskie Godziny dziekańskie -N. biologiczne.30

 

 

Napisano w aktualnosci, komunikaty