Praktyki

Wydziałowe Biuro Praktyk

Adres:
pokój 9,10 
pl. Grunwaldzki 24 a
50-363 Wrocła
tel./fax. 71 320 15 55
 
Biuro czynne:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek
11.00 – 15.00
w czwartki – biuro nieczynne

 

Pracownicy:
dr Dominika Jankowska dominika.jankowska@upwr.edu.pl

WAŻNE! Informacja dla wszystkich studentów! Wraz z deklaracją przyjęcia na praktyki proszę wydrukować klauzulę o obowiązku informacyjnym i dostarczyć ją do pracodawcy (oba dokumenty proszę spiąć). Deklaracja bez klauzuli nie będzie przyjmowana.

RODO pismo

Poradnik dla studenta

 

Ankieta – ocena miejsca praktykiAnkieta – ocena praktykanta

Agrobiznes
Biotechnologia
Ekonomia
Ochrona Środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Medycyna roślin
Rolnictwo
Technika rolnicza i leśna
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Praktyka semestralna dla studiów magisterskich