Rok 2020

Awanse – rok 2020

Od 2020 roku na stronie BIP Uczelni umieszczane są:
Przewody Doktorskie:
– rozprawa doktorska,
– streszczenia w języku polskim i angielskim.
– recenzje rozprawy doktorskiej – to dodaj do informacji
Przewody habilitacyjne:
– wniosek kandydata,
– autoreferat kandydata,
– skład komisji habilitacyjnej.

Link do strony BIP https://bip.upwr.edu.pl/uniwersytet/doktoraty-habilitacje

Habilitacje

 

Doktoraty

mgr inż. Tobiasz Wysoczański
André Loução Bongo – doktorat w języku angielskim
mgr inż. Marcin Włodarczyk
mgr Marta Bednarczyk
mgr inż. Andrea Kałuża-Haładyn