Rok 2020

Awanse – rok 2020

Od 2020 roku na stronie BIP Uczelni umieszczane są:

Przewody Doktorskie:
– rozprawa doktorska,
– streszczenia w języku polskim i angielskim.

Przewody habilitacyjne:
– wniosek kandydata,
– autoreferat kandydata.

Link do strony BIP https://bip.upwr.edu.pl/uniwersytet/doktoraty-habilitacje

Habilitacje

 

Doktoraty