Dziekanat

Dane kontaktowe


Adres:

Dziekanat Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
pl. Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław

Kontakt:

DZIEKANAT: e-mail:               dziekanat.wpt@upwr.edu.pl

Godziny otwarcia dziekanatu:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek            11.00 – 15.00
Dziekanat w czwartki nieczynny.
Sobota (dla studentów studiów niestacjonarnych w terminie zjazdów) 9.00 – 13.00


DZIEKANAT:

e-mail: dziekanat.wpt@upwr.edu.pl
Kierownik dziekanatu
inż. Małgorzata Ślusarczyk

pokój 010

tel. 71 320 15 38
e-mail: malgorzata.slusarczyk@upwr.edu.pl

 

Prodziekani  Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

Wszystkie kierunki ( w godzinach dyżurów)

pokój  017

tel. 71 320 1551

 

Studia doktoranckie

Medycyna roślin – studia stacjonarne

Zaświadczenia RP7  dla absolwentów

mgr Katarzyna Pieczarka, Zastępca Kierownika Dziekanatu

pokój 010

tel.  71 320 1535

e-mail: katarzyna.pieczarka@upwr.edu.pl

 

Agrobiznes – studia stacjonarne

Obsługa poczty wydziałowej

Wydziałowe Biuro Praktyk

mgr Paweł Mucha, referent

pokój 010

tel. 71 320 1541

e-mail:  pawel.mucha@upwr.edu.pl

 

Ogrodnictwo – studia stacjonarne

Rolnictwo – studia niestacjonarne

mgr Katarzyna Mycko, samodzielny referent

pokój 010

tel. 71 320 1540
e-mail: katarzyna.mycko@upwr.edu.pl

 

Biotechnologia stosowana roślin – studia stacjonarne

Ekonomia – studia stacjonarne

mgr inż. Marta Szłapak, specjalista

pokój 017

tel. 71 320 1545
e-mail: marta.szlapak@upwr.edu.pl
  

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – studia stacjonarne

mgr inż. Anna Kańduła, specjalista

pokój 017

tel. 71 320 1546
e-mail: anna.kandula@upwr.edu.pl

 

Ochrona środowiska – studia stacjonarne

Rolnictwo – studia stacjonarne

Bożena Rogozińska, specjalista

pokój 017

tel. 71 320 1542
e-mail: bozena.rogozinska@upwr.edu.pl
 

Technika rolnicza i leśna – studia stacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne

mgr Liliana Mielniczuk, specjalista

pokój 017

tel. 71 320 1539

e-mail: liliana.mielniczuk@upwr.edu.pl

 

Wydziałowe Biuro Praktyk

Dr Dominika Jankowska, specjalista

pokój 009

tel. 71 320 1555
e-mail: wpt.praktyki@upwr.edu.pl

 

Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

tel. 71 320 1028