Dziekanat

 Dane kontaktowe


Adres:

Dziekanat Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
pl. Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław

Kontakt:

DZIEKANAT: e-mail:               dziekanat.wpt@upwr.edu.pl

Godziny otwarcia dziekanatu:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek            11.00 – 15.00
Dziekanat w czwartki nieczynny.
Sobota (dla studentów studiów niestacjonarnych w terminie zjazdów) 9.00 – 13.00


DZIEKANAT: e-mail: dziekanat.wpt@upwr.edu.pl

Kierownik dziekanatu
inż. Małgorzata Ślusarczyk

tel. 71 320 15 38
e-mail: malgorzata.slusarczyk@upwr.edu.pl

 

studia doktoranckie

mgr Katarzyna Pieczarka, specjalista

tel. /fax 71 320 15 35
e-mail: katarzyna.pieczarka@upwr.edu.pl

 

Agrobiznes – studia stacjonarne

mgr Ewa Bedra, goniec

tel./fax 71 320 15 41

e-mail: ewa.bedra@upwr.edu.pl

 

Biotechnologia stosowana roślin – studia stacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne

mgr Liliana Mielniczuk, samodzielny referent

tel. 71 320 15 42

e-mail: liliana.mielniczuk@upwr.edu.pl

 

Ekonomia – studia stacjonarne I i II stopnia

mgr inż. Marta Szłapak

tel. 71 320 15 45
e-mail: marta.szlapak@upwr.edu.pl
  

Medycyna roślin – studia stacjonarne

Rolnictwo – studia niestacjonarne

Valentyna Vashchynska, referent

tel. 71 320 15 43

e-mail: valentyna.vashchynska@upwr.edu.pl

 

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – studia stacjonarne

mgr inż. Anna Kańduła, samodzielny referent

tel. 71 320 15 46
e-mail: anna.kandula@upwr.edu.pl

 

Ogrodnictwo – studia stacjonarne

Technika rolnicza i leśna – studia stacjonarne

mgr Katarzyna Mycko, samodzielny referent

tel. 71 320 15 39
e-mail: katarzyna.mycko@upwr.edu.pl

 

Ochrona środowiska – studia stacjonarne I i II stopnia

Rolnictwo – studia stacjonarne

Bożena Rogozińska, samodzielny referent

tel. 71 320 15 40
e-mail: bozena.rogozinska@upwr.edu.pl
 

 Wydziałowe Biuro Praktyk

e-mail: wpt.praktyki@upwr.edu.pl

 

Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

tel. 71 320 10 28