Dziekanat

W związku z dalszym ograniczeniem działalności Uczelni do 10.04.2020 roku

Pismo okólne nr 7/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 marca 2020 r.

kontakt z pracownikami Dziekanatu

możliwy jest drogą telefoniczną oraz e-mailowy

w godzinach 900-1400  ( poniedziałek-piątek)

 zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej  Dziekanatu.

Bardzo proszę kontaktować się bezpośrednio z osobami prowadzącymi dane kierunki.

Kontakt e –mailowy tylko z poczty studenckiej.

Wszelkie sprawy dotyczące pomocy materialnej dla kierunków:

– Agrobiznes

– Medycyna Roślin

proszę kierować na adres katarzyna.pieczarka@upwr.edu.pl

Pozostałe sprawy – kontakt telefoniczny z Panią mgr Ewą Bedra

 

 

 

Dane kontaktowe


Adres:

Dziekanat Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
pl. Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław

Kontakt:

DZIEKANAT: e-mail:               dziekanat.wpt@upwr.edu.pl

Godziny otwarcia dziekanatu:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek            11.00 – 15.00
Dziekanat w czwartki nieczynny.
Sobota (dla studentów studiów niestacjonarnych w terminie zjazdów) 9.00 – 13.00


DZIEKANAT: e-mail: dziekanat.wpt@upwr.edu.pl

Kierownik dziekanatu
inż. Małgorzata Ślusarczyk

pokój 010

tel. 71 320 15 38
e-mail: malgorzata.slusarczyk@upwr.edu.pl

 

studia doktoranckie

mgr Katarzyna Pieczarka, specjalista

pokój 010

tel.  71 320 1535
e-mail: katarzyna.pieczarka@upwr.edu.pl

 

Agrobiznes – studia stacjonarne

Medycyna Roślin – studia stacjonarne

mgr Ewa Bedra, goniec

pokój 017

tel. 71 320 1546

e-mail: ewa.bedra@upwr.edu.pl

 

Technika Rolnicza i Leśna – studia stacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne

mgr Liliana Mielniczuk, specjalista

pokój 010

tel. 71 320 1539

e-mail: liliana.mielniczuk@upwr.edu.pl

 

Biotechnologia Stosowana Roślin – studia stacjonarne

Ekonomia – studia stacjonarne

mgr inż. Marta Szłapak, specjalista

pokój 010

tel. 71 320 1541
e-mail: marta.szlapak@upwr.edu.pl
  

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – studia stacjonarne

mgr inż. Anna Kańduła, specjalista

pokój 010

tel. 71 320 1540
e-mail: anna.kandula@upwr.edu.pl

 

Ogrodnictwo – studia stacjonarne

Rolnictwo – studia niestacjonarne

mgr Katarzyna Mycko, samodzielny referent

pokój 017

tel. 71 320 1545
e-mail: katarzyna.mycko@upwr.edu.pl

 

Ochrona środowiska – studia stacjonarne

Rolnictwo – studia stacjonarne

Bożena Rogozińska, specjalista

pokój 017

tel. 71 320 1542
e-mail: bozena.rogozinska@upwr.edu.pl
 

Wydziałowe Biuro Praktyk

Dr Dominika Jankowska, specjalista

pokój 009

tel. 71 320 1555
e-mail: wpt.praktyki@upwr.edu.pl 

Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

tel. 71 320 1028